Om Norsk Kontroll AS (NOKON®)

NOKON® har ekspertise på trykkpåkjent utstyr og anlegg for håndtering av farlige stoffer. Vi har erfaring fra industrier som energigjenvinning, fjernvarme, næringsmiddel, fiskeri, prosess, raffineri, offshore og subsea. NOKON® er godkjent av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan Type A i henhold til NS-ISO 17020, med akkrediteringsnummer INSP 068.

NOKON® er også utpekt av myndighetene ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som teknisk kontrollorgan for trykkbeholderdirektivet 2014/68/EU (PED), med identifikasjonsnummer NB 2837.


Tjenester i NOKON®

 • Samsvarsvurdering (PED)
  - Førstegangskontroll av design og produksjon
 • Ferdigkontroll
  - Førstegangskontroll etter installasjon av nytt utstyr og anlegg
  - Spesialkontroll etter større reparasjoner eller ombygginger
 • Periodisk kontroll
  - Systematisk tilstandskontroll, typisk hvert 5. år
 • Resertifisering av brønnkontrollutstyr
  - Kontroll og resertifisering, typisk hvert 5. år

  Ved design og produksjon av nytt trykkpåkjent utstyr og anlegg utfører NOKON Samsvarsvurdering etter trykkbeholderdirektivet 2014/68/EU. Noen typer trykkpåkjent utstyr som er gjenstand for samsvarsvurdering kan være:
  - Beholdere
  - Rørsystemer
  - Filterhus og sikkerhetsventiler
  - Større sammenstillinger og hele anlegg inkludert regulering og sikkerhetssystemer.

  Ved mottak og før igangsettelse av utstyr og anlegg utfører NOKON Ferdigkontroll i henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff. For utstyr og anlegg som allerede er i drift utfører NOKON også Systematisk tilstandskontroll i henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff.

  Noen anleggstyper som er gjenstand for lovpålagt uavhengig kontroll i form av Ferdigkontroll og Systematisk tilstandskontroll kan være:

    Kjelanlegg
  Gassanlegg
  Lagertanker
  Tankanlegg
  Kuldeanlegg 
  Biogassanlegg
  Prosessanlegg
  Rørledninger
  for produksjon av damp eller hetvann
  for tilføring av drivstoff til forbrenner
  for atmosfæriske lagring av store mengder bensin, diesel, metanol, etanol
  for produksjon eller distribusjon av gasser som LPG, LNG, Oksygen, Nitrogen
  for nedfrysing eller temperaturregulering av prosess
  for utvinning og behandling av biogass fra avfall eller biomasse
  for virksomheter som gjerne består av flere av de overnevnte anleggstypene
  for transport og distribusjon av petroleumsprodukter over land


  Noen anleggstyper er også gjenstand for lovpålagt uavhengig Kontroll av design og Kontroll av produksjon før en avsluttende Ferdigkontroll.

  Se komplett oversikt over NOKON® sitt akkrediteringsomfang her.

  For utstyr i drift for kontroll av trykk i brønn ved boring, brønntesting, ferdigstilling, brønnvedlikehold og brønnintervensjon utfører NOKON uavhengig kontroll og Resertifisering i henhold til DNVGL-RP-E101 - "Recertification of Well Control Equipment" for norsk kontinentalsokkel. Noen typer utstyr som er gjenstand for Resertifisering kan være:

    Blow Out Preventer
  Riser
  Surface Flow Tree
  Strippers
  Pressure Control Head
  Lubricator
  Back Pressure Check Valve
  Kill- and choke lines
  Control System

   

  Kontakt NOKON®
  For mer informasjon, hjelp eller veiledning til å forstå og tolke regelverk, eller forespørsel om tilbud ta kontakt med

   

  Daglig leder  Teknisk leder

  Rudolf H. Krondorfer
  rudolf@nokon.no
  (+47) 918 06 279

  Martin Helland
  martin@nokon.no
  (+47) 41 10 86 54

Nokon AS

Om Norsk Kontroll AS (NOKON®)

NOKON® har ekspertise på trykkpåkjent utstyr og anlegg for håndtering av farlige stoffer. Vi har erfaring fra industrier som energigjenvinning, fjernvarme, næringsmiddel, fiskeri, prosess, raffineri, offshore og subsea. NOKON® er godkjent av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan Type A i henhold til NS-ISO 17020, med akkrediteringsnummer INSP 068.

NOKON® er også utpekt av myndighetene ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som teknisk kontrollorgan for trykkbeholderdirektivet 2014/68/EU (PED), med identifikasjonsnummer NB 2837.


Tjenester i NOKON®

 • Samsvarsvurdering (PED)
  - Førstegangskontroll av design og produksjon
 • Ferdigkontroll
  - Førstegangskontroll etter installasjon av nytt utstyr og anlegg
  - Spesialkontroll etter større reparasjoner eller ombygginger
 • Periodisk kontroll
  - Systematisk tilstandskontroll, typisk hvert 5. år
 • Resertifisering av brønnkontrollutstyr
  - Kontroll og resertifisering, typisk hvert 5. år

  Ved design og produksjon av nytt trykkpåkjent utstyr og anlegg utfører NOKON Samsvarsvurdering etter trykkbeholderdirektivet 2014/68/EU. Noen typer trykkpåkjent utstyr som er gjenstand for samsvarsvurdering kan være:
  - Beholdere
  - Rørsystemer
  - Filterhus og sikkerhetsventiler
  - Større sammenstillinger og hele anlegg inkludert regulering og sikkerhetssystemer.

  Ved mottak og før igangsettelse av utstyr og anlegg utfører NOKON Ferdigkontroll i henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff. For utstyr og anlegg som allerede er i drift utfører NOKON også Systematisk tilstandskontroll i henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff.

  Noen anleggstyper som er gjenstand for lovpålagt uavhengig kontroll i form av Ferdigkontroll og Systematisk tilstandskontroll kan være:

    Kjelanlegg
  Gassanlegg
  Lagertanker
  Tankanlegg
  Kuldeanlegg 
  Biogassanlegg
  Prosessanlegg
  Rørledninger
  for produksjon av damp eller hetvann
  for tilføring av drivstoff til forbrenner
  for atmosfæriske lagring av store mengder bensin, diesel, metanol, etanol
  for produksjon eller distribusjon av gasser som LPG, LNG, Oksygen, Nitrogen
  for nedfrysing eller temperaturregulering av prosess
  for utvinning og behandling av biogass fra avfall eller biomasse
  for virksomheter som gjerne består av flere av de overnevnte anleggstypene
  for transport og distribusjon av petroleumsprodukter over land


  Noen anleggstyper er også gjenstand for lovpålagt uavhengig Kontroll av design og Kontroll av produksjon før en avsluttende Ferdigkontroll.

  Se komplett oversikt over NOKON® sitt akkrediteringsomfang her.

  For utstyr i drift for kontroll av trykk i brønn ved boring, brønntesting, ferdigstilling, brønnvedlikehold og brønnintervensjon utfører NOKON uavhengig kontroll og Resertifisering i henhold til DNVGL-RP-E101 - "Recertification of Well Control Equipment" for norsk kontinentalsokkel. Noen typer utstyr som er gjenstand for Resertifisering kan være:

    Blow Out Preventer
  Riser
  Surface Flow Tree
  Strippers
  Pressure Control Head
  Lubricator
  Back Pressure Check Valve
  Kill- and choke lines
  Control System

   

  Kontakt NOKON®
  For mer informasjon, hjelp eller veiledning til å forstå og tolke regelverk, eller forespørsel om tilbud ta kontakt med

   

  Daglig leder  Teknisk leder

  Rudolf H. Krondorfer
  rudolf@nokon.no
  (+47) 918 06 279

  Martin Helland
  martin@nokon.no
  (+47) 41 10 86 54